Poziv na edukaciju o “Poreznim aktualnostima i pripremi za završni obračun 2022. godine”

Nakon što je prošlog tjedna održana edukacija u Udruženju obrtnika Pazin o “Uvođenju eura”, organizirali smo slijedeću o poreznim aktualnostima i pripremi za završni obračun 2022. godine, u petak 14.10.2022. godine ( petak) u vremenu od 18 do 20 sati.

U sklopu manifestacije ISAP 2022, Udruženje obrtnika Pazin će u suradnji sa Općinom Tinjan, organizirati u Tinjanu u Domu mladih, na adresi Tinjan 2, Tinjan seminar pod nazivom „POREZNE AKTUALNOSTI I PRIPREMA ZA ZAVRŠNI OBRAČUN“.

Predavanje će održati renomirana stručnjakinja i uspješna poduzetnica, “Šaptačica” poduzetnicima gđa. Đurđica Mostarčić, koja je ujedno i predsjednica Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore.

Glavno obilježje Internacionalnog sajma pršuta jest jedinstvena delicija pršut, ipak ISAP nudi i druga zanimljiva događanja, pa se tom prilikom Udruženje obrtnika Pazin priključilo u organizaciju seminara koji je bitan za članove i poduzetnike.

Na predavanju će se obraditi sljedeće teme:

  • POREZNE AKTUALNOSTI I PRIPREMA ZA ZAVRŠNI OBRAČUN ZA 2022. GODINU,
  • mogućnosti neoporezivih isplata,
  • porezni status danih i primljenih predujmova,
  • konačni obračun plaće,
  • evidencija potpora u poslovnim knjigama,
  • amortizacija, otpis potraživanja i obveza,
  • minimalna plaća za 2023. godinu
  • priprema za prijelaz na valutu EURO – završna i početna stanja i druge teme (uz pitanja i odgovore).

Seminar će se održati 14.10.2022. godine ( petak) u vremenu od 18 do 20 sati. Seminar je besplatan za sudionike.

Obvezne su prijave najkasnije do 13.10.2022. u 15 sati mailom na uo.pazin@hok.hr.