Tijela udruženja

Predsjednica Udruženja obrtnika Pazin

 • Karmen Gašparini

Potpredsjednik Udruženja obrtnika Pazin

 • Dean Matić

Članovi Upravnog odbora

 • Svetlana Buljan
 • Radojka Smoković
 • Alida Vadanjel
 • Valentina Delšeno Vitulić
 • Vedran Šćulac
 • Dean Matić
 • Bernard Kontić
 • Elida Tončinić
 • Atilio Šujević
 • Irenka Brajković

Predstavnici Udruženja obrtnika Pazin u Skupštini Obrtničke komore Istarske županije (OKIŽ)

 • Karmen Gašparini, potpredsjednica OKIŽ-a,  član Skupštine OKIŽ-a, član Upravnog odbora OKIŽ-a
 • Dean Matić, član Skupštine OKIŽ-a, član Upravnog odbora OKIŽ-a
 • Radojka Smoković, član Skupštine
 • Bernard Kontić, član Skupštine

SKUPŠTINA UDRUŽENJA OBRTNIKA PAZIN

 • Sandi Merleta
 • Radojka Smoković
 • Alida Vadanjel
 • Karmen Gašparini
 • Vedran Šćulac
 • Dean Matić
 • Dean Udovičić
 • Elida Tončinić
 • Dražen Lukež
 • Irenka Brajković
 • Atilio Šujević
 • Danijel Antolović
 • Marijan Gortan
 • Valentina Delšeno Vitulić
 • Nidija Lakošeljac
 • Svetlana Buljan
 • Bernard Kontić
 • Laura Černoša
 • Ivan Zrinšćak
 • Svjetlan Hrvatin

NADZORNI ODBOR UDRUŽENJA OBRTNIKA PAZIN

Silvija Belac, predsjednica

Iva Katalinić, članica

Nataša Sirotić, članica

Član Nadzornog obora u Hrvatskoj obrtničkoj komori je Karmen Gašparini.

Predsjednik ceha poljodjeljstva Obrtničke komore Istarske županije je Dean Matić.

Predsjednik ceha graditeljstva Obrtničke komore Istarske županije je Bernard Kontić.

Predsjednica ceha trgovine Obrtničke komore Istarske županije je Radojka Smoković.

Potpredsjednica ceha frizera i kozmetičara Obrtničke komore Istarske županije je Elida Tončinić.

Predsjednik sekcije autostruke u Obrtničkoj komori Istarske županije je Vedran Šćulac.

Član komisije/odbora za dodjelu nagrada i priznanja u Obrtničkoj komori Istarske županije je Atilio Šujević.