Tijela udruženja

MANDAT 2022. – 2026.

Predsjednica Udruženja obrtnika Pazin 

 • Karmen Gašparini

Potpredsjednik Udruženja obrtnika Pazin

 • Dean Matić

Članovi Upravnog odbora

 • Svetlana Buljan
 • Sandra Marečić
 • Alida Vadanjel
 • Valentina Delšeno Vitulić
 • Vedran Šćulac
 • Dean Matić
 • Bernard Kontić
 • Elida Tončinić
 • Fabijan Škrlj
 • Irenka Brajković
 • Vedran Šćulac

Predstavnici Udruženja obrtnika Pazin u Skupštini Obrtničke komore Istarske županije (OKIŽ)

 • Karmen Gašparini, potpredsjednica OKIŽ-a,  član Skupštine OKIŽ-a, član Upravnog odbora OKIŽ-a
 • Dean Matić, član Skupštine OKIŽ-a, član Upravnog odbora OKIŽ-a
 • Vedran Šćulac, član Skupštine
 • Bernard Kontić, član Skupštine

SKUPŠTINA UDRUŽENJA OBRTNIKA PAZIN

 • Sandi Merleta
 • Radojka Smoković
 • Alida Vadanjel
 • Goran Blašković
 • Vedran Šćulac
 • Dean Matić
 • Dean Udovičić
 • Elida Tončinić
 • Nenad Maretić
 • Irenka Brajković
 • Margareta Marinčić Jašić
 • Danijel Antolović
 • Marijan Gortan
 • Valentina Delšeno Vitulić
 • Karmen Gašparini
 • Svetlana Buljan
 • Bernard Kontić
 • Sandra Marečić
 • Ivan Zrinšćak
 • Svjetlan Hrvatin
 • Fabijan Škrlj

NADZORNI ODBOR UDRUŽENJA OBRTNIKA PAZIN

Gledis Legović, predsjednica

Iva Katalinić, članica

Nataša Sirotić, članica