Cehovi i članovi

Osnovni oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja su cehovi.

Vrste i broj cehova utvrđuju se Statutom Udruženja s obzirom na broj pripadnika određene grane djelatnosti i njenu posebnu važnost za gospodarstvo na području Udruženja.

Zadaće cehova su da brinu, razmatraju i odlučuju na svojim sjednicama o stručnim pitanjima i ostalim problemima i zadaćama koje se odnose na gospodarsku granu djelatnosti koju ceh zastupa.

Predstavnici cehova zastupaju interese u cehovima Područne obrtničke komore.

Ceh autostruke

Predsjednik ceha : Vedran Šćulac, Kašćerga, Bravari 50, 52000 Pazin

Podpredsjednik ceha : Svjetlan Hrvatin, Rogovići 87, 52000 Pazin

Ceh frizera i kozmetičara

Predsjednica ceha : Elida Tončinić, Lupoglav 18, 52 426 Lupoglav

Potpredsjednica ceha : Andrea Mališa, Prolaz Frane Matejčića 10, Pazin 52000

Ceh graditeljstva

Predsjednik ceha Bernard Kontić, Novaki Motovunski, Krizmani 91 a, 52 423 Karojba

Potpredsjednik ceha Dražen Lukež, Jakačići, Pužari 32, 52 403 Gračišće

Ceh poljodjelstva

Predsjednik ceha Dean Matić, Ciburi 59, 52 000 Pazin
Potpredsjednica ceha Irenka Brajković, Vela Traba 1 A, 52 000 Pazin

Ceh prijevoznika

Predsjednik ceha,

Potpredsjednik ceha Darko Hrelja, Dubravica 8, 52000 Pazin

Ceh proizvođača

Predsjednica ceha Alida Vadanjel, Lindarski Križ 98, 52 000 Pazin

Potpredsjednik ceha Danijel Antolović, Bašići 28, 52 444 Tinjan

Ceh trgovine

Predsjednica ceha Radojka Smoković , Jakačići bb, 52 403 Grčišće

Potpredsjednica ceha Laura Černoša, 25. rujna 3, 52 000 Pazin

Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika

Predsjednica ceha : Svetlana Buljan, Gračišće 75, 52403 Gračišže

Potpredsjednik ceha : Sandi Mrleta, Lindar 134, 52000 Pazin

Ceh uslužnog obrta

Predsjednica ceha Valentina Delšeno Vitulić, Franine i Jurine 2A, 52000 Pazin