Uncategorized

Održana prezentacija novog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo

Početkom ove godine komunalno društvo Usluga d.o.o. započelo je s primjenom novog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada te je na inicijativu Udruženja obrtnika Pazin i Turističke zajednice središnje Istre, u dvorani Istra pazinskog Spomen doma, održana prezentacija za kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo, uključujući i iznajmljivače, kako bi im se pojasnilo cijenu i dalo upute o potrebnom postupanju u ostvarenju prava na umanjenje te cijene. Više »Održana prezentacija novog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo

U Udruženju obrtnika Pazin održana promocija Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Pula u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom Županijskom komorom Pula, Obrtničkom komorom Istraske županije te udruženjima obrtnika u Buzetu, Labinu, Pazinu, Poreču, Puli, Rovinju i Umag –  tijekom veljače i početkom ožujka – organizira promociju mjera aktivne politike zapošljavanja koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Više »U Udruženju obrtnika Pazin održana promocija Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

VAŽNO – Poziv na sastanak sa mjerodavnim predstavnicima na temu povećanja cijena komunalnog otpada i javne usluge u javnoj odvodnji na području Pazina

Temeljem mnogobrojnih upita obrtnika uredu Udruženja vezanih za zaprimljene Obavijesti o promjeni cijene i načinu korištenja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada od Usluge d.o.o. Pazin za korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo ( poslovni subjekti uključivši i iznajmljivače) koje su stupile na snagu od 01.01.2023., te upita vezanih za porast cijene javne usluge u javnoj odvodnji na području Pazina u 2023. godini od strane Usluga odvodnje d.o.o. Pazin, organizirali smo u Udruženju obrtnika Pazin sastanak za obrtnike sa ciljem pomoći obrtnicima o razjašnjavanju mnogobrojnih pitanja, a gdje će biti predstavnici Grada Pazina, Usluge d.o.o., Usluge odvodnje d.o.o. i Istarskog vodovoda Buzet, Poslovne jedinice Pazin koji će Vam biti na raspolaganju odgovoriti na Vaša pitanja i nejasnoće vezanih uz obavijesti o povećanjima cijena komunalnih usluga i porastom cijena usluge javne odvodnje na području Pazina. Više »VAŽNO – Poziv na sastanak sa mjerodavnim predstavnicima na temu povećanja cijena komunalnog otpada i javne usluge u javnoj odvodnji na području Pazina

PROMOCIJA UVJETA I NAČINA KORIŠTENJA MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA – ROK ZA PRIJAVU – 20.02.2023.‼️

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Pula u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijskom komorom Pula, Obrtničkom komorom Istarske županije te udruženjima obrtnika u Buzetu, Labinu, Pazinu, Poreču, Puli, Rovinju i Umagu organizira promociju uvjeta i načina korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja. Više »PROMOCIJA UVJETA I NAČINA KORIŠTENJA MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA – ROK ZA PRIJAVU – 20.02.2023.‼️

Hrvatska obrtnička komora: Organizirat ćemo pravnu pomoć obrtnicima kojima su izrečene kazne tijekom provedenih inspekcijskih nadzora

Cijeli sustav Hrvatske obrtničke komore je kroz informiranje i edukaciju, kao i pojedinačno savjetovanje, kontinuirano upoznavao obrtnike s koracima koje trebaju poduzeti u cilju pravilne konverzije kune u euro. Uslijedio je i poziv poduzetnicima koji su eventualno iz neznanja zaokružili cijene na cent, dva više da isto isprave i tako izbjegnu moguće sankcije. Više »Hrvatska obrtnička komora: Organizirat ćemo pravnu pomoć obrtnicima kojima su izrečene kazne tijekom provedenih inspekcijskih nadzora